Lista LHA-kursseista sekä suoritusajoista

 Lista LHA-kursseista sekä suoritusajoista

Alta löydät listan verkkokaupasta löytyvistä LHA-kursseista sekä niiden arvioiduista suoritusajoista.

Perustieto-kurssit (yht. 20 kpl, arvio suoritusajasta suluissa):

LHA – Endokrinologia (2 luennon paketti diabetes ja kilpirauhassairauksien lääkehoito) (4,5 h)
LHA – Farmakologian perusteet ja kertausta (4 luennon paketti) (5,5 h)
LHA – Iäkkäiden järkevä lääkehoito (90 min)
LHA – Kipulääkkeet (2 luennon paketti) (100 min)
LHA – Lääkehoidon lopettaminen (100 min)
LHA – Lääkehoidon riskit ja ongelmat (90 min)
LHA – Lääkkeet ja munuainen (2,5 h)
LHA – Lipidiaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet (100 min)
LHA – Lotta-listan haittaoirekysymys – tausta ja tulkinta (90 min)
LHA – Milloin iäkkään lääkitys on kohdillaan? (100 min)
LHA – Tietokannat lääkehoidon arvioinnin prosessissa (90 min)
LHA – Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkeaineet (90 min)
LHA – Virtsatieinfektiot (70 min)
LHA – Verenpainelääkkeet (90 min)
LHA – Lääkelistan tarkastus ja ajantasaistaminen (15 min)
LHA – Maha-suolikanavan sairaudet (60 min)
LHA – Harjoituspotilastapaukset osa 1 (6 h 45 min)
LHA – Harjoituspotilastapaukset osa 2 (6 h 45 min)
LHA – Lääkehoidon seuranta (1,5 h)
LHA – Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet (40 min)

Syventävät kurssit (yht. 12 kpl, arvio suoritusajasta suluissa):

LHA – Tutustuminen koulutukseen ja potilasarviointeihin (40 min)
LHA – Astma- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden inhalaatiolääkehoidon erityispiirteet (2 h)
LHA – Biologiset lääkkeet (80 min)
LHA – Epilepsian hoidossa käytettävät lääkkeet (100 min)
LHA – Neurologia, Aivoverenkiertohäiriöiden lääkehoito (2 h)
LHA – Neurologia, Parkinsonin taudin lääkehoito (100 min)
LHA – Neurologia, Myastenia graviksen lääkehoito (70 min)
LHA – MS-tauti (105 min)
LHA – Psyykenlääkkeiden kliinistä farmakologiaa (2 h)
LHA – Potilastapausryhmäharjoitus 1 (3 h)
LHA – Potilastapausryhmäharjoitus 2 (3 h)
LHA – Tutorointi, yksilötapaaminen (1,5 h)