Tietosuojaseloste

 Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Suomen Farmasialiitto ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja verkkokaupan www.farmastore.fi yhteydessä.  

REKISTERINPITÄJÄ 

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Suomen Farmasialiitto ry (jäljempänä ”Farmasialiitto”, ”me” ”meitä” tai ”meidän”). Farmasialiitto vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.  

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Suomen Farmasialiitto ry
Y-tunnus: 0202117-1
Osoite: Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki 

Tietosuojavastaava:
Katja Sippola
Osoite: Asemamiehenkatu 2, 0052Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava@farmasialiitto.fi 

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN 

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka 

  • olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esimerkiksi kun ostat järjestämämme koulutuksen; 
  • syntyvät verkkokaupassa vierailun yhteydessä  

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluitamme sinulle. 

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä: 

  • perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero); 
  • verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, esim. tunnistamiseen liittyvät tiedot, lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot (laitetunnus ja –tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset) ja 
  • muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen verkkokaupan hoitamista varten. 

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:  

Koulutusten ja palveluiden toteuttaminen 

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti koulutusten ja palveluiden toteuttamista varten.  Henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja meidän väliseen sopimukseen. 

Markkinointi  

Voimme olla sinuun yhteydessä tarjotaksemme sinulle palveluita. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän Selosteen osa Sinun oikeutesi).  

Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi  

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme verkkosivun tietoturvasta, palvelujemme ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä palveluidemme kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön toimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme varmistaa palveluidemme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen ja toimintamme johtamiseen. 

Lakien noudattaminen 

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.   

Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut  

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.   

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:  

  • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, kuten toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttaminen taikka tietojen luovuttaminen oikeudenkäyntimenettelyä varten; 
  • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä; 
  • kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi;  
  • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee, esimerkiksi yhteistyökumppaneillemme etujen tarjoamista varten (esimerkiksi koulutusten järjestäminen); 

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLLE 

Emme siirrä asiakkaidemme henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. 

EVÄSTEET 

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.farmastore.fi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.  

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.   

Voit lukea lisää evästeistä täältä: https://www.farmastore.fi/cookie-policy-eu/.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.  

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa. 

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.  

SINUN OIKEUTESI  

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.  

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. 

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.  

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. 

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen tietosuojavastaava@farmasialiitto.fi 

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html 

TIETOTURVA 

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. 

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.  

SELOSTEEN MUUTTAMINEN 

Meillä on oikeus muuttaa ja päivittää tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista tällä sivulla.

Tehdyt muutokset:
3.5.2024 päivitetty linkki Evästeet-kohdasta.

OTA YHTEYTTÄ 

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@farmasialiitto.fi.