Ongelmia osassa LHA-koulutuksen kursseista

 Ongelmia osassa LHA-koulutuksen kursseista

Valitettavasti osassa Lääkehoidon arvioinnin kurssien videomateriaaleista on alkuvuodesta ilmennyt ongelmia. Osa videoista on saatu korjattua ja seuraavat kurssit on palautettu takaisin kurssivalikoimiin:

Farmakologian perusteet ja kertaus
Iäkkäiden järkevä lääkehoito
Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet
Lääkehoidon lopettaminen
Lääkehoidon seuranta
Biologiset lääkkeet

Valitettavasti tämän luennon videon kanssa on vielä ongelmia ja kurssi on vedetty toistaiseksi pois valikoimasta:
Harjoituspotilastapaukset osa 1

Ongelmaa korjataan parhaillaan yhteistyökumppanimme kanssa, palautamme kurssin takaisin valikoimaan heti kun ongelmat on korjattu.
Pahoittelemme ongelmasta aiheutuvaa haittaa!