Ongelmia osassa LHA-koulutuksen kursseista

 Ongelmia osassa LHA-koulutuksen kursseista

Valitettavasti osassa Lääkehoidon arvioinnin kurssien videomateriaaleista on alkuvuodesta ilmennyt ongelmia. Videot on saatu korjattua ja kaikki kurssit on palautettu takaisin kurssivalikoimiin. Alla lista kursseista, joissa ongelmia ilmeni:

Farmakologian perusteet ja kertaus
Iäkkäiden järkevä lääkehoito
Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet
Lääkehoidon lopettaminen
Lääkehoidon seuranta
Biologiset lääkkeet
Harjoituspotilastapaukset osa 1