Usein esitetyt kysymykset koskien LHA-koulutuksia

 Usein esitetyt kysymykset koskien LHA-koulutuksia

1. Kuinka paljon pakollisia kursseja on ja mikä on arvioitu kurssin suoritusaika?
Pakollisia kursseja on yhteensä 19 kpl, arvio suoritusajasta suluissa:
LHA – Endokrinologia (2 luennon paketti diabetes ja kilpirauhassairauksien lääkehoito) (4,5 h)
LHA – Farmakologian perusteet ja kertausta (4 luennon paketti) (5,5 h)
LHA – Iäkkäiden järkevä lääkehoito (90 min)
LHA – Kipulääkkeet (2 luennon paketti) (100 min)
LHA – Lääkehoidon lopettaminen (100 min)
LHA – Lääkehoidon riskit ja ongelmat (90 min)
LHA – Lääkkeet ja munuainen (2,5 h)
LHA – Lipidiaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet (100 min)
LHA – Lotta-listan haittaoirekysymys – tausta ja tulkinta (90 min)
LHA – Milloin iäkkään lääkitys on kohdillaan? (100 min)
LHA – Tietokannat lääkehoidon arvioinnin prosessissa (90 min)
LHA – Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkeaineet (90 min)
LHA – Virtsatieinfektiot (70 min)
LHA – Verenpainelääkkeet (90 min)
LHA – Lääkelistan tarkastus ja ajantasaistaminen (15 min)
LHA – Maha-suolikanavan sairaudet (60 min)
LHA – Harjoituspotilastapaukset (lisää tulossa) (6 h 45 min)
LHA – Lääkehoidon seuranta (1,5 h)
LHA – Kaatumiselle altistavat lääkkeet (40 min)

2. Kuinka monta opintopistettä yksi kurssi vastaa?
LHA-kokonaisuus ja yksittäiset kurssit ovat täydennyskoulutusta, joille ei ole määritetty opintopisteitä.

3. Kuinka paljon vapaaehtoisia kursseja voin suorittaa?
Vapaaehtoisia kursseja voit suorittaa niin paljon kuin haluat.

4. Sisältyykö portfolio kokonaisuuteen, joka maksaa 500€?
Kyllä. Itse asiassa jäsenhinta pakollisiksi määritellyille LHA-kursseille (19 kpl) ja portfoliomaksulle tulee jäämään alle ennakkoon ilmoitetusta 500€ kokonaishinta-arviosta. Maksua ei suoriteta kerralla vaan jokainen kurssi ja portfolio maksetaan erillisinä suorituksina.

5. Kuuluuko luentoihin tehtäviä?
Luentoihin liittyy aina myös muutama kysymys tai muu tehtävä, joihin tulisi osata vastata luentojen perusteella.

6. Maksetaanko koulutus osissa vai kerralla?
Ks. kohta 4. Koulutus maksetaan osissa kurssikohtaisina maksuina. Kannattaa ottaa yksi luento kerrallaan, sillä sen suorittamiseen on aikaa vain 30 päivää ostohetkestä lähtien. LHA-kokonaisuuden suorittamiseen on aikaa 3 vuotta.

7. Voinko käydä vain osan luennoista, mutta en suorita LHA-kokonaisuutta?
Kyllä, mikäli haluat vain täydentää osaamistasi.
Mikäli haluat osoittaa Lääkehoidon arvioinnin portfoliomenettelyn kautta ja käyttää nimenomaan Farmasialiiton tarjoamaa LHA-koulutusta osaamiseen tarvittavassa kouluttautumisessa, tulee pakolliset luennot olla suoritettuna.

8. Onko etenemiselle suositusaikataulua?
Jokaista verkkokurssia on aikaa suorittaa ostohetkestä 30 päivää. LHA-koulutus kokonaisuutena suositellaan suoritettavaksi 3 vuoden kuluessa, jotta opitut asiat ovat muistissa ja muodostuvat kokonaisuudeksi. LHA-koulutuksen kursseja voi kuitenkin suorittaa myös yksittäin täydennyskoulutuksena.

9. Olen suorittanut vastaavia pakollisia kursseja jo toisaalla. Voinko valita pakettiin näiden tilalle valinnaisia kursseja? Voidaanko koulutukseen lukea hyväksi toisaalla suorittamiani opintoja? Kuinka tuoreita toisen kouluttajan kautta suoritettujen opintojen tulee olla, jottei tarvitse tehdä samaa kurssia kahteen kertaan?

Farmasialiiton LHA-koulutuksessa pakollisiksi määritellyt kurssit tulee olla vähintään suoritettuina, mikäli nimenomaan tätä koulutusta haluaa hyödyntää kokonaisuutena LHA-osaamisen hankkimiseen. Jos on suorittanut toisaalla jo joitakin vastaavia opintokokonaisuuksia voi osallistuja itse arvioida, osallistuuko tässä koulutuksessa saman aiheen kurssiin uudelleen.
Farmasialiiton LHA-koulutus ei erikseen arvioi muiden vastaavien kurssien vastaavuutta tai hyväksi lukemista tässä koulutuksessa tarjottaviin kursseihin.

10. Mihin suoritukseni kirjautuvat?
Ostetut koulutukset kirjautuvat jäsenportaali Mortteliin Tilaukset-kohdan alle. HUOM. tänne kirjautuu vain tieto ostetusta koulutuksesta,  hinnasta sekä ostopäivänmäärästä.

11. Saanko suorituksesta todistuksen?
Kurssit toteutetaan Howspace-alustalla. Howspacen työtilassa saa todistuksen tulostettua/tallennettua itselleen. Kurssista riippuen Testaa osaamisesi- osiossa tai omana sivunaan on kysymys todistuksesta. Kysymykseen vastaamalla saa todistuksen aktivoitua. Kun kysymykseen on vastannut, todistuksen näkee myös klikkaamalla omaa nimikirjainta (sivun oikeassa ylälaidassa) ja valitsemalla Omat todistukseni.
Huomioithan, että nimi todistukseen kopioituu automaattisesti sähköpostiosoitteestasi, mikäli et Howspace-alustalla muokkaa oman profiilisi nimitietoja (klikkaa nimipallukkaa, valitse Oma profiilini, Muokkaa profiilia, täytä etunimi ja sukunimi, Tallenna).
Esimerkki: sähköpostiosoite on joku80@gmail.com, todistukseen tulostuu nimi joku80.

12. Miten portfolioon vaadittavat 10 potilastapausta suoritetaan? Tulevatko ne koulutuksen kautta vai pitääkö itse hankkia?
Farmasialiiton tarjoamaan LHA-koulutukseen kuuluviin potilasarviointeihin tulee jokaisen hankkia itse potilastapaukset. Vinkkejä hankintaan ja arviointien suorittamiseen saa osallistumalla verkkokaupan kautta ostettaviin työpajoihin. Lisätietoja LHA-koulutukseen kuuluvista potilasarvioinneista julkaistaan lähiaikoina myös Farmasialiiton nettisivujen LHA-osiossa.

13. Pitääkö itsellä olla käytettävissä esim. Terveysportin tietokannat?
LHA-koulutuksessa ja erityisesti potilasarvioinneissa erilaiset tietokannat (esim. Terveysportti) ovat hyödyllisiä. Tietokantojen käyttöoikeudet eivät kuulu ainakaan toistaiseksi LHA-koulutukseen vaan osallistuja hankkii ne itse.

14. Kuuluuko koulutukseen pakollisia lähipäiviä?
Tarjoamamme koulutukset ovat verkkokoulutuksia ja niihin ei sisälly lähiopetusta. Kursseja voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti mihin vuorokauden aikaan tahansa. Yhden kurssin suoritusaika on 30 päivää ostohetkestä alkaen ja LHA-koulutus kokonaisuutena suositellaan suoritettavaksi 3 vuoden kuluessa.

15. Miten Farmasialiiton jäsenyyteni tunnistetaan?
Jäsenyys tunnistetaan sähköpostiosoitteen perusteella. Kassalla sivusto pyytää ilmoittamaan sähköpostiosoitteen, jonka perusteella jäsenyys varmistetaan. Oma sähköpostiosoite syötetään etu.suku@osoite.fi -kenttään ja painetaan Vahvista jäsenyys -nappia. Ilmoitettua sähköpostiosoitetta verrataan jäsenrekisterissämme olevaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli sivusto ilmoittaa, että sähköpostiosoitetta ei tunnistettu, ole yhteydessä jasenpalvelu@farmasialiitto.fi.

16. Miten pääsen suorittamaan ostamani koulutuksen?
Maksun jälkeen saat sähköpostitse vahvistusviestin, että tilaus on vastaanotettu. Saat myös erillisen sähköpostin osoitteesta howspace@in.howspace.com, joka sisältää henkilökohtaisen linkin koulutukseen. Huomioithan, että viestit voivat mennä roskapostikansioon.
Koulutusta on ostohetkestä alkaen aikaa suorittaa 30 päivää.